ZAVRŠENA IZGRADNJA SKLADIŠTA GOTOVIH PROIZVODA TVORNICE DUKAT d.d.

Završena je izgradnje skladišta gotovih proizvoda i zrione na lokaciji tvornice DUKAT d.d., u sklopu postojećeg proizvodnog pogona Sirela u Bjelovaru za koje je tvrtka Prostor EKO d.o. izradila projektnu dokumentaciju te vršila stručni nadzor. Novo skladište uspješno je pušteno u rad uz ishođenje sve potrebne dokumentacije.

Novi skladišni prostor omogućuje skladištenje gotovih proizvoda (sirevi i mliječni proizvodi) u prostoru s kontroliranim temperaturnim režimom. Skladište je i povezano s postojećim proizvodnim pogonima i opremljeno je sustavom hlađenja, skladišnom opremom i infrastrukturom, manipulacijskom opremom, elektro-instalacijama i potrebnim sustavima PP zaštite.

Osnovna nosiva konstrukcija skladišta je čelična, a čine ju niz čeličnih okvira (stupovi i rešetkasti krovni nosači), te stabilizacijskog sustava prečki, dijagonala horizontalnih i vertikalnih spregova. Nosivu krovnu konstrukciju čini rešetkasti krovni čelični nosači, na kojima se nalaze sekundarni nosači pokrova od IPE profila, na koje se učvršćuje pokrov od sendvič panela sa ispunom od mineralne vune. Uz čeličnu konstrukciju skladišta izvedeni se aneksi (uredski dio, skladište nesukladnih proizvoda te punionica viličara) sa zidanom nosivom konstrukcijom. Krovna konstrukcija aneksa – uredskog dijela i skladišta nesukladnih proizvoda je čelična, izvedena od glavnih krovnih nosača od IPE profila na kojima se nalaze sekundarni nosači pokrova od IPE profila, na koje se učvršćuje pokrov od sendvič panela sa ispunom od mineralne vune.

Novo skladište uspješno je pušteno u rad uz ishođenje sve potrebne dokumentacije.