Prostor EKO čini tim inženjera i arhitekata sa značajnim iskustvom na polju projektiranja, savjetovanja i nadzora radova na velikom broju javnih, stambenih, industrijskih, gospodarskih objekata, te prometne i komunalne infrastrukture na području cijele Hrvatske uz primarni cilj održivog razvoja.

Planiranje i tehničko savjetovanje

Dugogodišnje iskustvo u planiranju i ishođenju dozvola za građenje, te njihova provedba.

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata

Izrađujemo projekte za sve vrste građevina, te nudimo pomoć i/ili u potpunosti ishodimo lokacijske i/ili građevinske dozvole za izgradnju/rekonstrukciju građevina za investitora.

Stručni nadzor radova
Veliko iskustvo naših inženjera u vršenju nadzora nad građenjem/rekonstrukcijom svih vrsti građevina.

Iskustvo kojem možete vjerovati, kvaliteta na koju možete računati.

Pružamo investitorima usluge izrade projektne dokumentacije, stručne podrške u postupcima ishođenja potrebnih dokumenata za gradnju i uporabu građevina, te stručnog nadzora nad izvođenjem radova.