Ponedjeljak - Petak

07:00h - 15:00h

Telefon/Fax:

+385 043 231 711

Email adresa:

Vrtić Šandrovac – Općina Šandrovac

Prostor vrtića je suvremeno opremljen, modernom i novom opremom, klimatiziran i sa klima komorama radi stalne ventilacije zraka, podnim i radijatorskim grijanjem.

Klijent: Općina Šandrovac

Usluga: Projektiranje i stručni nadzor nad izgradnjom

Godina: 2018.-2020.