Ponedjeljak - Petak

07:00h - 15:00h

Telefon/Fax:

+385 043 231 711

Email adresa:

Skladište gotovih proizvoda DUKAT d.d.

Novi skladišni prostor omogućuje skladištenje gotovih proizvoda (sirevi i mliječni proizvodi) u prostoru s kontroliranim temperaturnim režimom. Skladište je i povezano s postojećim proizvodnim pogonima i opremljeno je sustavom hlađenja, skladišnom opremom i infrastrukturom, manipulacijskom opremom, elektro-instalacijama i potrebnim sustavima PP zaštite.

Osnovna nosiva konstrukcija skladišta je čelična, a čine ju niz čeličnih okvira (stupovi i rešetkasti krovni nosači), te stabilizacijskog sustava prečki, dijagonala horizontalnih i vertikalnih spregova. Nosivu krovnu konstrukciju čini rešetkasti krovni čelični nosači, na kojima se nalaze sekundarni nosači pokrova od IPE profila, na koje se učvršćuje pokrov od sendvič panela sa ispunom od mineralne vune.

Klijent: Dukat d.d.

Projektant: Prostor EKO

Izvođač radova:

Godina: 2019