Ponedjeljak - Petak

07:00h - 15:00h

Telefon/Fax:

+385 043 231 711

Email adresa:

Privola

Opseg Privole

Vjerujemo da ste upoznati s novom Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – “GDPR”), koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. Kako bismo mogli djelovati u skladu s GDPR zahtjevima o suglasnosti, dužni smo prikupiti potvrde naših polaznika o privoli s primanjem naših sadržaja poštom, e-mailom ili telefonom.

Izričito sam suglasan da voditelj obrade smije obrađivati sljedeće moje osobne podatke u niže navedene svrhe te iste smije pohranjivati za navedeno razdoblje:

Svrhe obrade: Kontaktiranje, slanje obavijesti, dopisa, uplatnica i informacija vezanih uz poslovanje tvrtke Prostor Eko.

Razdoblje pohranjivanja: 5 godina nakon posljendje komunikacije, radi informiranja o poslovanju u Prosto Eko, osim onih osobnih podataka za koje važeći zakonski propisi nalažu duže vrijeme pohranjivanja.

Pravo povlačenja privole u skladu s odredbom članka 7. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Ova privola može se povući u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti voditelj obrade ili njegov zastupnik u pisanom obliku, e-mailom na:

Po primitku izjave o povlačenju privole, voditelj/ica obrade će emailom potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Potrebno je napomenuti da će sve obrade/prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Dodatne informacije

Odredbe vezane uz podatke navedene u ovoj izjavi nisu ni zakonska ni ugovorna obveza, niti su uvjet nužan za sklapanje ugovora. Stoga ne postoji obveza pružanja tih podataka. Pravna osnova za bilo koju obradu podataka u smislu ove izjave je samo privola kojom je odobrena obrada (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako se privolom ne odobri obrada, ovdje opisana obrada podataka neće se izvršiti.

Nadalje, temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u odnosu na obradu gore navedenih osobnih podataka imate:

  • Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u vezi s osobnim podacima koji se odnose na ispitanika u skladu s člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo na ispravak u skladu s člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo brisanja (“pravo na zaborav”) u skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo na prigovor u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.Voditelj obrade:
Prostor Eko, 43000 BJELOVAR, Borisa Papandopula 16

E.mail:

Ažurirano na dan 7.7.2021.

Pročitao sam i razumio sadržaj ovog dokumenta te kao korisnik usluga Prostor Eko i usluga i funkcija web stranice www.prostor-eko.hr dajem izričitu suglasnost u smislu ove izjave.