Monday - Friday

07:00h - 15:00h

Telephone/Fax:

+385 043 231 711

Email address:

Proširenje odlagališta Doline – Grad Bjelovar

-uređenje i asfaltiranje makadamske prometnice u dužini od cca. 353 m, izgradnju i uređenje tijela odlagališta da bi se moglo nastaviti s odlaganjem otpada, te izgradnju obodnog kanala na tom dijelu.

Klijent: GRAD BJELOVAR – KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar

Usluga: Stručni nadzor nad izgradnjom

Godina: 2020.-2021.