Ponedjeljak - Petak

07:00h - 15:00h

Telefon/Fax:

+385 043 231 711

Email adresa:

Rekonstrukcija i dogradnja škole i vrtića – Općina Veliko Trojstvo

DJEČJI VRTIĆ S JASLICAMA I POMOĆNIM PROSTORIJAMA

koji se sastoji od nekoliko cjeline

  1. dječji vrtić
  2. dječje jaslice
  3. upravni dio (kancelarije, arhiva, garderobe i sanitarije)
  4. gospodarski prostor: kuhinja sa pomoćnim prostorijama koristit će se zajednički sa osnovnom školom, energetsko tehnički blok koristit će se postojeći izgrađen za sportsku dvoranu i planiranu predmetnu dogradnju i servis za obradu rublja planira se izvesti na I katu dječjeg vrtića.

 

Klijent: Općina Veliko Trojstvo

Usluga: Projektiranje (PROSTOR d.o.o.) i stručni nadzor nad izgradnjom (Prostor EKO d.o.o.)

Godina: 2020. – izgradnja