Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta i HAMAG BICRO-u dostavljeno finalno Izvješće o uspješno provedenim aktivnostima iz projekta i realiziranim ciljevima 29.09.2017.g.

Nakon privaćanja ukupno četiri Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS) planiranih kroz razdoblje provedbe, tvrtka Prostor Eko d.o.o. opravdala je sve stavke i provedbene aktivnosti te time stekla uvjete za konačni nadzor na terenu koji provodi Ugovorno tijelo 2 – HAMAG BICRO, a koje je najavljeno za 16.10.2017.g.

Kao indikatore uspješno završenog projekta navodimo sljedeće:
1. kupljena i instalirana informatička oprema s licenciranim programskim paketima u vrijednosti 129.969,60 kn ili 17.330 eura

2. osam zaposlenika tvrtke Prostor eko d.o.o. nakon održane edukacije steklo dodatna znanja i kompetencije za upravljanje i arhiviranje podacima (optimizacija procesa)

3. na završnoj konferenciji predstavljeni noviteti u ponudi građevinskog projektiranja i podizanja kvalitete usluga tvrtke zahvaljujući podršci i sufinanciranju iz EFRR

4. zaposleni novi stručni i kompetentni inženjeri koji su educirani o procesima rada u poduzeću Prostor Eko d.o.o.

5. javnost informirana o provedbi projekta, marketinški popraćena važnija događanja i tijek provedbe s objavama na službenim web stranicama www.prostor-eko.hr