Monday - Friday

07:00h - 15:00h

Telephone/Fax:

+385 043 231 711

Email address:

Sanacija odlagališta otpada Grginac-Općina Veliko Trojstvo

Cilj projekta sanacije odlagališta otpada „Grginac“ je pravilna sanacija i trajno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada. Time će se spriječiti daljnji negativni utjecaji na okoliš i u konačnici na ljudsko zdravlje. Provedbom projekta sanirat će se odlagalište otpada in-situ metodom, te će se regenerirati zemljište površine 2,2 ha. Ciljnu skupinu projekta čini Općina Veliko Trojstvo, dok su kao krajnji korisnici projekta određeni svi stanovnici Općine, a posebno oni koji žive u neposrednoj blizini odlagališta otpada.

Klijent: Općina Veliko Trojstvo

Usluga: Stručni nadzor nad izgradnjom

Godina: 2020.-2021.