Ponedjeljak - Petak

07:00h - 15:00h

Telefon/Fax:

+385 043 231 711

Email adresa:

Author: admin_prst_eko_94679

Aglomeracija Poreč

IZGRADNJA ČETIRI UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA TIPA MEMBRANSKI BIOREAKTOR – MBR TE POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE I KOMPOSTIRANJE MULJA – projektiranje i izgradnja četiri

Više detalja »